CURSOS

Curso de patchwork de marzo / Curs de patchwork de març

Las clases de patchwork de marzo serán:

Grupo de los Jueves:  5, 12, 19 y 26 de 17:30 a 19:30.

Grupo de los Sábados: 7 y 21, intensivo de 10:00 a 14:00.

El precio del curso es de 30 €Plazas limitadas.


                        **************************


Les classes de patchwork de març seran:

Grup dels Dijous: 5, 12, 19 i 26 de 17:30 a 19:30.

Grup dels Dissabtes: 7 i 21, intensiu de 10:00 a 14:00.

El preu del curs és de 30 €Places limitades.
Tècniques de ganxet / Técnicas de ganchillo

Aprendràs la tècnica de jaquard a ganxet, teixir en rodó, fer formes, fer la base d'una bossa o un cistell per aplicar allà on tu vulguis. Cal saber fer cadeneta, punt alt i punt baix. 20 € material NO inclòs. Si no tens material, el dia del curs el podràs comprar amb un 5% de descompte. Si en tens, el pots portar.


Dimecres, 4 i 11 de febrer de 17:30 a 20:00 (Total 5h)

Aprenderás la técnica de jaquard a ganchillo, tejer en redondo, hacer formas, hacer la base de un bolso o una cesta para aplicar donde tú quieras. Hay que saber hacer cadeneta, punto alto y punto bajo. 20 € material NO incluido. Si no tienes material, el día del curso lo podrás comprar con un 5% de descuento. Si tienes, puedes traer.


Miércoles, 4 y 11 de febrero de 17:30 a 20:00 (Total 5h)


Curs de mitja inicial / Curso de media inicial

Aprendràs a muntar punts, a teixir al dret i al revès. Et faràs un coll durant el curs i aprendràs a cosir-lo. 35 € material inclòs.


Divendres, 6, 13 i 20 de febrer de 17:30 a 19:30 (Total 6h)

Aprenderás a montar puntos, a tejer del derecho y del revés. Te harás un cuello durante el curso y aprenderás a coserlo. 35 € material incluido.


Viernes, 6, 13 y 20 de febrero de 17:30 a 19:30 (Total 6h)


Curs de mitjons / Curso de calcetines

Aprendràs a fer mitjons amb agulles circulars, des de la punta i sense costures. 30€ material inclòs (llana i agulles de 8mm). 

Dissabte, 14 de febrer de 10:00 a 14:00 (total 4h)Aprenderás a hacer calcetines con agujas circulares, desde la punta y sin costuras. 30€ material incluido (lana y agujas de 8mm). 

Sábado, 14 de febrero de 10:00 a 14:00 (total 4h)


Curs de xals a mitja / Curso de chales a media


Aprendràs les nocions bàsiques per fer xals triangulars o rectangulars. Cal saber fer punt del dret i del revès. 25€ material NO inclòs. Si no tens agulles, ni llana o cotó, el dia del curs les podràs comprar amb un 5% de descompte, si en tens, les pots portar.Dimecres, 18 i 25 de febrer de 17:30 a 20:00 (Total 5 h)


Aprenderás las nociones básicas para hacer chales triangulares o rectangulares. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 25€ material NO incluido. Si no tens agujas, ni lana o algodón, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento, si no tienes, las puedes traer.Miércoles, 18 y 25 de febrero de 17:30 a 20:00 (Total 5 h)

Curs de vuits i trenes / Curso de ochos y trenzas

Aprendràs la tècnica de creuament de punts per fer vuits i trenes als teus projectes de mitja. Cal saber fer punt del dret i del revès. 15€ fils inclosos. Porta unes agulles del 5 o el 6. Si no tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte.

Divendres, 27 de febrer de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Aprenderás la técnica de cruce de puntos para hacer ochos y trenzas en tus proyectos de media. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 15€ hilos incluidos. Trae unas agujas del 5 o el 6. Si no tienes, el día del curso ls podràs comprar con un 5% de descuento.

Viernes, 27 de febrero de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Curs de "Trapillo" / Curso de "Trapillo"

Treballarem el “trapillo” per fer bosses, cestes, o allò que vulguem. 35€ amb material inclòs.

Dissabte, 28 de febrer de 10:00 a 14:00. (Total 4h)Trabajaremos el “trapillo” para hacer boslsos, cestas, o lo que queramos. 35€ amb material incluido.

Sábado, 28 de febrero de 10:00 a 14:00. (Total 4h)Pare Noel / Papá Noel


Imprescindible per la decoració nadalenca: un ninot de sobretaula Pare Noel. 15 € material NO inclòs. Pots portar teles que tinguis per casa, si no les pots comprar el dia del curs amb un 5% de descompte.


Dijous, 4 de desembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5 h)


Imprescindible para la decoración navideña: un muñeco de sobremesa Papá Noel. 15 € material NO incluido. Puedes traer telas que tengas por casa, si no las puedes comprar el día del curso con un 5% de descuento.


Jueves, 4 de diciembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5 h)

Taller de moneders / Taller de monederos


Podràs fer un divertit moneder amb les teles que tu vulguis. 25€ material inclòs.

Dijous 11 de desembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).

Podrás hacer un divertido monedero con las telas que tu quieras. 25€ material incluido.


Jueves, 11 de diciembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).
Sotaplat nadalenc / Salvamanteles navideñoFarem un sotaplat individual decorat amb una guirnalda. 15€ material NO inclòs. Pots portar teles que tinguis per casa, si no tens, les pots comprar el dia del curs amb un 5% de descompte. Dijous 13 de desembre de 10:00 a 12:30 (Total 2,5h).

Haremos un salvamanteles individual con una guirnalda. 15 € material NO incluido. Puedes traer telas que tengas por casa, si no tienes, las puedes comprar el día del curso con un 5% de descuento. Jueves 13 de diciembre de 10:00 a 12:30 (Total 2,5h).
Taller de samarretes / Taller de camisetas


Podràs decorar les teves samarretes o dessuadores amb els motius que vulguis. 20 € material inclòs (imprescindible que cadascú porti la seva samarreta o dessuadora).

Dijous, 18 de desembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5 h).

Podrás decorar tus camisetas o sudaderas con los motivos que quieras. 20 € material incluido (imprescindible que cada uno traiga su camiseta o sudadera).Curs de peücs a ganxet / Curso de patucos a ganchillo

Aprendràs a fer diferents models de peücs de fil a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. 20 € amb material inclòs.


Dimecres, 3 i 10 de desembre de 17:30 a 19:30 (Total 4h)

Aprenderás a hacer diferentes modelos de patucos de hilo a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. 20 € con material incluido.

Miércoles, 3 y 10 de diciembre de 17:30 a 19:30 (Total 4h)


Curs de xals a mitja / Curso de chales a media


Aprendràs les nocions bàsiques per fer xals triangulars o rectangulars. Cal saber fer punt del dret i del revés. 25€ material NO inclòs. Si no tens agulles, ni llana o cotó, el dia del curs les podràs comprar amb un 5% de descompte, si en tens, les pots portar. 


Divendres, 5 i 12 de desembre de 17:30 a 20:00 (Total 5 h).

Aprenderás las nociones básicas para hacer chales triangulares o rectangulares. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 25€ material NO incluido. Si no tienes agujas, ni lana o algodón, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento, si tienes, las puedes traer. 

Viernes, 5 y 12 de diciembre de 17:30 a 20:00 (Total 5 h).


Curs per teixir en circular/ Curso para tejer en circular

Aprendràs la tècnica per teixir en rodó i sense costures. Necessitaràs unes agulles circulars del 5 o el 6 i algun fil o llana per aquestes agulles. Si no en tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Cal saber teixir, com a mínim, del dret. 18€ material inclòs.

Dimecres, 17 de desembre de 17:30 a 19:30 (Total 2h)

Aprenderás la técnica para tejer en redondo y sin costuras. Necesitarás unas agujas circulares del 5 o el 6 y algún hilo o lana para estas agujas. Si no tienes, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento. Hay que saber tejer, com mínimo, del derecho. 18€ material incluido.

Miércoles, 17 de diciembre de 17:30 a 19:30 (Total 2h)


Curs de vuits i trenes / Curso de ochos y trenzas

Aprendràs la tècnica de creuament de punts per fer vuits i trenes als teus projectes de mitja. Cal saber fer punt del dret i del revès. 15€ material NO inclòs. Porta unes agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana que tinguis per casa per aquestes agulles. Si no tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte.

Divendres, 19 de desembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)


Aprenderás la técnica de cruce de puntos para hacer ochos y trenzas en tus proyectos de media. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 15€ material NO incluido. Trae unas agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana que tengas por casa para estas agujas. Si no tienes, el día del curso los podrás comprar con un 5% de descuento.

Viernes, 19 de diciembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)


Curs de mitjons / Curso de calcetines

Aprendràs a fer mitjons amb agulles circulars, des de la punta i sense costures. 30€ material inclòs (llana i agulles de 8mm).

Dissabte, 20 de desembre de 10:00 a 14:00 (total 4h)


Aprenderás a hacer calcetines con agujas circulares, desde la punta y sin costuras. 30€ material incluido (lana y agujas de 8mm).

Sábado, 20 de diciembre de 10:00 a 14:00 (total 4h)


Taller de samarretes / Taller de camisetas


Podràs decorar les teves samarretes o dessuadores amb els motius que vulguis. 15 € amb material NO inclòs (imprescindible que cadascú porti la seva samarreta o dessuadora). Pots portar teles que tinguis per casa, si no les pots comprar el dia del curs amb un 5% de descompte.


Dissabte, 8 de noviembre de 10:00 a 12:30 (Total 2,5 h)


Podrás decorar tus camisetas o sudaderas con los motivos que quieras. 15 € con material NO incluido. Puedes traer telas que tengas por casa, si no las puedes comprar el día del curso con un 5% de descuento. (imprescindible que cada uno traiga su camiseta o sudadera).

Sábado, 8 de noviembre de 10:00 a 12:30 (Total 2,5 h)


Pare Noel / Papá Noel


Imprescindible per la decoració nadalenca: un ninot de sobretaula Pare Noel. 15 € amb material NO inclòs. Pots portar teles que tinguis per casa, si no les pots comprar el dia del curs amb un 5% de descompte.Dijous, 6 de novembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5 h)


Imprescindible para la decoración navideña: un muñeco de sobremesa Papá Noel. 15 € con material NO incluido. Puedes traer telas que tengas por casa, si no las puedes comprar el día del curso con un 5% de descuento.

Jueves, 6 de noviembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5 h)


Espelma / Vela

Farem una garlanda per guarnir les festes de Nadal. 25 € material NO inclòs. Pots portar teles que tinguis per casa, si no tens, les pots comprar el dia del curs amb un 5% de descompte. Hi haurà dos grups:

Dissabte, 8 de novembre de 10:00 a 14:00 (Total 4 h)
Dijous, 20 i 27 de novembre de 17:30 a 19:30 (Total 4h)


Haremos una guirnalda para adornar las fiestas de Navidad. 25 € material NO incluido. Puedes traer telas que tengas por casa, si no las puedes comprar el día del curso con un 5% de descuento. Habrá dos grupos:

Sábado, 8 de noviembre de 10:00 a 14:00 (Total 4 h)
Jueves, 20 y 27 de noviembre de 17:30 a 19:30 (Total 4h)


Sotaplat nadalenc / Salvamanteles navideñoFarem un sotaplat individual decorat amb una guirnalda. 15€ material NO inclòs. Pots portar teles que tinguis per casa, si no tens, les pots comprar el dia del curs amb un 5% de descompte. Dijous 13 de novembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).


Haremos un salvamanteles individual con una guirnalda. 15 € material NO incluido. Puedes traer telas que tengas por casa, si no tienes, las puedes comprar el día del curso con un 5% de descuento. Jueves 13 de noviembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).


Arbre de Nadal / Árbol de Navidad
Farem un petit arbre de Nadal amb teles. 15 € material NO inclòs. Pots portar teles que tinguis per casa, si no tens, les pots comprar el dia del curs amb un 5% de descompte.

Dissabte, 22 de novembre de 10:30 a 13:00 (Total 2,5 h)


Haremos un pequeño árbol de Navidad con telas. 15 € material NO incluido. Puedes traer telas que tengas por casa, si no las puedes comprar el día del curso con un 5% de descuento.

Sábado, 22 de noviembre de 10:30 a 13:00 (Total 2,5 h)
Curs de xals a mitja / Curso de chales a mediaAprendràs les nocions bàsiques per fer xals triangulars o rectangulars. Cal saber fer punt del dret i del revés. 25€ material NO inclòs. Si no tens agulles, ni llana o cotó, el dia del curs les podràs comprar amb un 5% de descompte, si en tens, les pots portar. 


Dimecres, 5 i 12 de novembre de 17:30 a 20:00 (Total 5 h).

Aprenderás las nociones básicas para hacer chales triangulares o rectangulares. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 25€ material NO incluido. Si no tienes agujas, ni lana o algodón, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento, si tienes, las puedes traer. 

Miércoles, 5 y 12 de noviembre de 17:30 a 20:00 (Total 5 h).

Curs de mitjons / Curso de calcetines

Aprendràs a fer mitjons amb agulles circulars, des de la punta i sense costures. 30€ material inclòs (llana i agulles de 8mm).

Divendres, 7 i 14 de novembre de 17:30 a 19:30 (total 4h)


Aprenderás a hacer calcetines con agujas circulares, desde la punta y sin costuras. 30€ material incluido (lana y agujas de 8mm).

Viernes, 7 y 14 de noviembre de 17:30 a 19:30 (total 4h)


Curs de Trapillo / Curso de Trapillo

Treballarem el “trapillo” per fer bosses, cestes, o allò que vulguem. 35€ amb material inclòs.

Dissabte 8 de novembre de 16:30 a 20:30. (Total 4h)Trabajaremos el “trapillo” para hacer bolsos, cestos, o lo que queramos. 35€ con material incluido.

Sábado 8 de noviembre de 16:30 a 20:30. (Total 4h)

Curs de jaquard a mitja / Curso de jaquard a media

Aprendràs la tècnica de jaquard a mitja, per treballar amb fils de diferents colors sense deixar els fils a la vista i que no es noti el canvi. També aprendràs a fer dibuixos. Cal saber teixir pel dret i pel revès. 18€ material inclòs. 

Dissabte, 15 de novembre de 11:00 a 13:30. (Total 2'5h).

Aprenderás la técnica de jaquard a media, para trabajar con hilos de diferentes colores sin dejar los hilos a la vista y que no se note el cambio. También aprenderás a hacer dibujos. Hay que saber tejer del derecho y del revés. 18€ material incluido. 

Sábado, 15 de noviembre de 11:00 a 13:30. (Total 2'5h).


Curs de xals a ganxet / Curso de chales a ganchillo

Aprendràs a construir diferents models de xals a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. 25€ material inclòs. Dimecres, 19 de novembre de 17:30 a 20:00 (Total 2'5h).Aprenderás a construir diferentes modelos de chales a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. 25€ material incluido. Miércoles, 19 de noviembre de 17:30 a 20:00 (Total 2'5h).

Curs de gorros a mitja / Curso de gorros a media


Aprendràs a fer diferents models de gorros i gorres. 20€ material NO inclòs. Necessitaràs agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana per aquestes agulles. Cal saber teixir, com a mínim, del dret. Si no en tens el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. 

Divendres, 21 i 28 de novembre de 17:30 a 19:30. (Total 4h)


Aprenderás a hacer diferentes modelos de gorros y gorras. 20€ material NO incluido. Necesitarás agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana para estas agujas. Hay que saber tejer, como mínimo, del derecho. Si no tienes, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento. 

Viernes, 21 y 28 de noviembre de 17:30 a 19:30. (Total 4h)

Curs de jaquard de ganxet / Curso de jaquard de ganchillo

Aprendràs la tècnica de jaquard a ganxet, per treballar amb fils de diferents colors sense deixar els fils a la vista i que no es noti el canvi. Cal saber fer cadeneta i punt baix. 18€ material inclòs. 

Dimecres, 26 de novembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Aprenderás la técnica de jaquard en ganchillo, para trabajar con hilos de diferentes colores sin dejar los hilos a la vista y que no se note el cambio. Hay que saber cadeneta y punto bajo. 18€ material incluido. 

Miércoles, 26 de noviembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Tècniques d'Amigurumi amb ganxet / Técnicas de Amigurumi con ganchillo

Aprendràs a començar amb cadeneta i anell màgic, augments i disminucions, canvis de colors i altres acabats. 20 € amb material inclòs.


Dissabte, 29 de novembre de 10:30 a 13:30 (Total 3h).

Aprenderás a empezar con cadeneta y anillo mágico, aumentos y disminuciones, cambios de colores y otros acabados. 20 € amb material inclòs.

Sábado, 29 de novembre de 10:30 a 13:30 (Total 3h).


Curs de Calats a mitja / Curso de Calados a media

Aprendràs a fer diferents punts amb calats amb agulles de fer mitja. Cal saber fer punt del dret i del revès. 15 € material NO inclòs. Si no tens material, el dia del curs el podràs comprar amb un 5% de descompte. 

Dimecres 9 de juliol de 17:30 a 20:30.  (Total 3h)

Aprenderás a hacer diferentes puntos con calados con agujas de hacer media. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 15 € material NO incluido. Si no tienes material, el día del curso lo podrás comprar con un 5% de descuento. 

Miércoles 9 de julio de 17:30 a 20:30. (Total 3h)Curs de xals a mitja / Curso de chales a mediaAprendràs les nocions bàsiques per fer xals triangulars o rectangulars. Cal saber fer punt del dret i del revés. 25€ material NO inclòs. Si no tens agulles, ni llana o cotó, el dia del curs les podràs comprar amb un 5% de descompte, si en tens, les pots portar. 

Divendres, 11 i 18 de juliol de 17:30 a 20:00 (Total 5 h).

Aprenderás las nociones básicas para hacer chales triangulares o rectangulares. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 25€ material NO incluido. Si no tienes agujas, ni lana o algodón, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento, si tienes, las puedes traer. 

Viernes, 11 y 18 de julio de 17:30 a 20:00 (Total 5 h).

Curs de de Jaquard a ganxet i ganxet tunisià / Curso de Jaquard a ganchillo y ganchillo tunecinoJaquard a ganxet: per treballar amb fils de diferents colors sense deixar els fils a la vista i que no es noti el canvi. Cal saber fer cadeneta i punt baix. 18€ fil inclòs. Dissabte, 12 de juliol de 10:00 a 12:00 (Total 2h).

Ganxet tunisià: Aprendràs 3 punts diferents amb aquesta tècnica per treballar amb un ganxet de mida més llarga de l'habitual. Cal saber fer cadeneta i punt baix. 20€ fil inclòs. Dissabte, 12 de juliol de 12:00 a 14:00 (Total 2h).

Si decideixes fer els dos cursos conjuntament hi ha un preu especial: 30€ per 4 hores de curs. Dissabte, 12 de juliol de 10:00 a 14:00.


Jaquard a ganchillo: per trabajar con hilos de diferentes colores sin dejar los hilos a la vista y que no se note el cambio. Hay que saber hacer cadeneta y punto bajo. 18€ hilo incluido. Sábado, 12 de julio de 10:00 a 12:00 (Total 2h).

Ganchillo tunecino: Aprenderás 3 puntos diferentes con esta técnica para trabajar con un ganchillo de medida más larga de la habitual. Hay que saber hacer cadeneta y punto bajo. 20€ hilo incluido. Sábado, 12 de julio de 12:00 a 14:00 (Total 2h).

Si decides hacer los dos cursos conjuntamente hay un precio especial: 30€ por 4 horas de curso. Sábado, 12 de julio de 10:00 a 14:00.


Curs de de Ganxet inicial / Curso de ganchillo inicial

Aprendràs els punts bàsics: cadeneta, punt baix i punt alt i a llegir patrons senzills. DE 6 A 90 ANYS. 30 € amb material inclòs. 

Dimecres 16, 23 i 30 de juliol de 17:30 a 19:30 (Total 6h)


Aprenderás los puntos básicos: cadeneta, punto bajo y punto alto y a leer patrones sencillos. DE 6 A 90 AÑOS. 30 € con material incluido. 

Miércoles, 16, 23 y 30 de julio de 17:30 a 19:30 (Total 6h)


Curso de xals a ganxet / Curso de chales a ganchillo
Imágenes integradas 1

Aprendràs a construir diferents models de xals a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. 25€ material inclòs

Divendres, 25 de juliol de 17:30 a 20:00 (Total 2'5h).

Aprenderás a construir diferentes modelos de chales a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punt baix i punt alt. 25€ material inclòs

Viernes, 25 de juliol de 17:30 a 20:00 (Total 2'5h).

**************************************
Taller de samarretes / Taller de camisetas

Podràs decorar les teves samarretes o dessuadores amb els motius que vulguis. 20 € material inclòs (imprescindible que cadascú porti la seva samarreta o dessuadora). Farem dos grups:

Dissabte, 5 de juliol de 10:30 a 13:00 (Total 2,5 h).

Dijous, 10 de juliol de 17:30 a 20:00 (Total 2,5 h).

Podrás decorar tus camisetas o sudaderas con los motivos que quieras. 20 € material incluido (imprescindible que cada uno traiga su camiseta o sudadera). Haremos dos grupos:

Sábado, 5 de julio de 10:30 a 13:00 (Total 2,5 h).
Jueves, 10 de julio de 17:30 a 20:00 (Total 2,5 h).


Taller de moneders / Taller de monederos


Podràs fer un divertit moneder amb les teles que tu vulguis. 25€ material inclòs

Dijous 17 de juliol de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).

Podrás hacer un divertido monedero con las telas que tú quieras. 25€ material incluido

Jueves 17 de julio de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).


Taller de bosses / Taller de bolsosFarem bosses i podrem triar entre diferents models. Bosses reversibles, bosses reciclant uns texans vells o una faldilla antiga, bosses plegables per dur a la compra, etc.... Disposarem d'una màquina de cosir, però si tens una i vols practicar amb ella, la pots portar. 18 € material NO inclòs. Pots portar teles i altre material que tinguis per casa, si no tens, el dia del curs el podràs adquirir amb un 5% de descompte. Farem dos grups:

Dissabte, 19 de juliol de 10:00 a 14:00 (total 4h)
Dijous, 24 i 31 de juliol de 17:30 a 19:30 (Total 4 h)

Haremos bolsos y podremos escoger entre varios modelos. Bolsos reversibles, bolsos reciclando unos tejanos viejos o una falda antigua, bolsas plegables para llevar dentro del bolso cuando hagamos compras, etc.... Dispondremos de una máquina de coser, pero si tienes una y quieres practicar con ella, la puedes traer. 18 € material NO incluido. Puedes traer telas y otro material que tengas por casa, si no tienes, el día del curso lo podrás adquirir con un 5% de descuento. Haremos dos grupos:

Sábado, 19 de julio de 10:00 a 14:00 (Total 4h)

Jueves, 24 y 31 de julio de 17:30 a 19:30 (Total 4 h)


Curs de patchwork de juliol / Curso de patchwork de julio

Las clases de patchwork de Julio serán:

Grupo de los Jueves:  10, 17, 24 y 31 de 17:00 a 20:00.

Grupo de los Sábados: 5 y 19, intensivo de 10:00 a 14:00.

El precio del curso es de 30 €Plazas limitadas.


                        **************************


Les classes de patchwork de juliol seran:

Grup dels Dijous: 10, 17, 24 i 31 de 17:00 a 20:00.

Grup dels Dissabtes: 5 i 19, intensiu de 10:00 a 14:00.

El preu del curs és de 30 €Places limitades.
Curs de xals a mitja / Curso de chales a mediaAprendràs les nocions bàsiques per fer xals triangulars o rectangulars. Cal saber fer punt del dret i del revés. 25€ material NO inclòs. Si no tens agulles, ni llana o cotó, el dia del curs les podràs comprar amb un 5% de descompte, si en tens, les pots portar. Dimecres, 11 i 18 de juny de 17:30 a 20:00 (Total 5 h).

Aprenderás las nociones básicas para hacer chales triangulares o rectangulares. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 25€ material NO incluido. Si no tienes agujas, ni lana o algodón, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento, si tienes, las puedes traer. Miércoles, 11 y 18 de junio de 17:30 a 20:00 (Total 5 h).

Curs de “Trapillo” / Curso de Trapillo

                     

Treballarem el “trapillo” per fer bosses, cistells, o allò que vulguem. 30€ amb material inclòs.

Dissabte, 7 de juny de 10:00 a 14:00. (Total 4h)

Trabajaremos el “trapillo” para hacer bolsas, cestos, o lo que queramos. 30€ con material incluido.

Sábado 7 de junio de 10:00 a 14:00. (Total 4h)

Curs d'arracades de fil a ganxet / Curso de pendientes de hilo a ganchillo

Aprendràs a fer arrecades de fil a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. 20 € amb material inclòs.

Dissabte, 21 de juny de 10:00 a 14:00 (Total 4h)

Aprenderás a hacer pendientes de hilo a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. 20 € con material incluido.

Sábado, 21 de junio de 10:00 a 14:00 (Total 4h)Las clases de patchwork de Junio serán:

Grupo de los Jueves:  5, 12, 19 y 26 de 17:30 a 19:30.

Grupo de los Sábados: 14 y 28, intensivo de 10:00 a 14:00.

El precio del curso es de 30 €Plazas limitadas.


                        **************************


Les classes de patchwork de juny seran:

Grup dels Dijous: 5, 12, 19 i 26 de 17:30 a 19:30.

Grup dels Dissabtes: 14 i 28, intensiu de 10:00 a 14:00.

El preu del curs és de 30 €Places limitades.

Aquí teniu els tallers de patchwork de juny a més del curs de patchwork dels dijous. Esperem que siguin del vostre interès. 

Aquí tenéis los talleres de patchwork de junio además el curso de patchwork de los jueves. Esperamos que sean de vuestro agrado.

Taller de samarretes / Taller de camisetas

Podràs decorar les teves samarretes o dessuadores amb els motius que vulguis. 20 € material inclòs (imprescindible que cadascú porti la seva samarreta o dessuadora). Farem dos grups:

Dijous, 5 de juny de 17:30 a 20:00 (Total 2,5 h).

Dissabte, 14 de juny de 10:30 a 13:00 (Total 2,5 h).

Podrás decorar tus camisetas o sudaderas con los motivos que quieras. 20 € material incluido (imprescindible que cada uno traiga su camiseta o sudadera). Haremos dos grupos:

Jueves, 5 de junio de 17:30 a 20:00 (Total 2,5 h).
Sábado, 14 de junio de 10:30 a 13:00 (Total 2,5 h).


Taller de moneders / Taller de monederos


Podràs fer un divertit moneder amb les teles que tu vulguis. 25€ material inclòs. Farem dos grups:
Dijous 12 de juny de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).
Dissabte 28 de juny de 10:30 a 13:00 (Total 2,5h).

Podrás hacer un divertido monedero con las telas que tú quieras. 25€ material incluido. Haremos dos grupos:
Jueves 12 de junio de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).
Sábado 28 de junio de 10:00 a 12:30 (Total 2,5h).

Folrat de llibretes / Forrado de libretas

Aprendràs a folrar i decorar les teves llibretes amb teles per donar-les un aire personal i divertit. 25 € material inclòs (també les llibretes).


Dijous, 19 i 26 de juny de 17:30 a 19:30 (Total 4 h)

Aprenderás a forrar y decorar tus libretas con telas para darles un aire personal y divertido. 25 € material incluido (también las libretas).

Jueves, 19 y 26 de junio de 17:30 a 19:30 (Total 4 h)


Taller de bosses/ Taller de bolsos

Farem bosses i podrem triar entre diferents models. Bosses reversibles, bosses reciclant uns texans vells o una faldilla antiga, bosses plegables per dur a la compra, etc.... Disposarem d'una màquina de cosir, però si tens una i vols practicar amb ella, la pots portar. 18 € material NO inclòs. Pots portar teles i altre material que tinguis per casa, si no tens, el dia del curs el podràs adquirir amb un 5% de descompte. Farem quatre grups:

Dijous, 8 i 15 de maig de 17:30 a 19:30 (Total 4 h)
Dissabte, 17 de maig de 10:00 a 14:00 (total 4h)
Dijous, 22 i 29 de maig de 17:30 a 19:30 (Total 4 h)

Dissabte, 31 de maig de 10:00 a 14:00 (total 4h)Haremos bolsos y podremos escoger entre varios modelos. Bolsos reversibles, bolsos reciclando unos tejanos viejos o una falda antigua, bolsas plegables para llevar dentro del bolso cuando hagamos compras, etc.... Dispondremos de una máquina de coser, pero si tienes una y quieres practicar con ella, la puedes traer. 18 € material NO incluido. Puedes traer telas y otro material que tengas por casa, si no tienes, el día del curso lo podrás adquirir con un 5% de descuento. Haremos cuatro grupos:


Jueves, 8 y 15 de mayo de 17:30 a 19:30 (total 4 h)
Sábado, 17 de mayo de 10:00 a 14:00 (total 4h)
Jueves, 22 y 29 de mayo de 17:30 a 19:30 (total 4 h)
Sábado, 31 de mayo de 10:00 a 14:00 (total 4h)

Bona tarda, aquí teniu els cursos que hem programat per al mes de maig. Esperem que siguin del vostre interès.

Buenas tardes, aquí tenéis los cursos que hemos programado para el mes de mayo. Esperamos que sean de vuestro agrado.

Curs de calats a mitja / Cursos de calados a media

Aprendràs a fer diferents punts amb calats amb agulles de fer mitja. Cal saber fer punt del dret i del revès. 15 € material NO inclòs. Si no tens material, el dia del curs el podràs comprar amb un 5% de descompte.


Dimecres, 7 de maig de 17:30 a 20:30 (Total 3 h)

Aprenderás a hacer diferentes puntos con calados con agujas de hacer media. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 15 € material NO incluido. Si no tienes material, el día del curso lo podrás comprar con un 5% de descuento.

Miércoles, 7 de mayo de 17:30 a 20:30 (Total 3 h)

Curs d'arracades de fil a ganxet / Curso de pendientes de hilo a ganchillo

Aprendràs a fer arrecades de fil a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. 20 € amb material inclòs.

Divendres, 9 i 16 de maig de 17:30 a 19:30 (Total 4h)

Aprenderás a hacer pendientes de hilo a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. 20 € con material incluido.

Viernes, 9 y 16 de mayo de 11:00 a 13:00 (Total 4h)

Curs de Mitjons / Curso de Calcetines

                               

Aprendràs a fer mitjons amb agulles circulars, des de la punta i sense costures. 30€ material inclòs (llana i agulles de 8mm).

Dissabte, 10 de maig de 10:00 a 14:00 (Total 4h)

Aprenderás a hacer calcetines con agujas circulares, desde la punta y sin costuras. 30€ material incluido (lana y agujas de 8mm).

Sábado, 10 de mayo de 10:00 a 14:00 (Total 4h)

Curs de Tècniques de ganxet / Curso de Técnicas de ganchillo

Aprendràs la tècnica de jaquard a ganxet, teixir en rodó, fer formes, fer la base d'una bossa o un cistell per aplicar allà on tu vulguis. Cal saber fer cadeneta, punt alt i punt baix. 25€ material NO inclòs. Si no tens material, el dia del curs el podràs comprar amb un 5% de descompte, si en tens, el pots portar.

Dimecres, 14 i 21 de maig de 17:30 a 20:00. (Total 5h)

Aprenderás la técnica de jaquard a ganchillo, tejer en circulo, hacer formas, hacer la base de un bolso o un cesto para aplicarlo donde tu quieras. Hay que saber hacer cadeneta, punto alto y punto bajo. 25€ material NO incluido. Si no tienes material, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento, si tienes, las puedes traer.

Miércoles, 14 y 21 de mayo de 17:30 a 20:00. (Total 5h)

Curs de “Trapillo” / Curso de Trapillo

Treballarem el “trapillo” per fer bosses, cistells, o allò que vulguem. 35€ amb material inclòs.

Dissabte, 24 de maig de 10:00 a 14:00. (Total 4h)

Trabajaremos el “trapillo” para hacer bolsas, cestos, o lo que queramos. 35€ con material incluido.

Sábado 17 de mayo de 10:00 a 14:00. (Total 4h)

Curs per teixir en circular / Curso para tejer en circular

Aprendràs la tècnica per teixir en rodó i sense costures. Necessitaràs unes agulles circulars del 5 o el 6 i algun fil o llana per aquestes agulles. Si no en tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Cal saber teixir, com a mínim, del dret. 18€ material inclòs. Dos grups:

Divendres 23 de maig de 17:30 a 19:30 (Total 2h)
Dimecres 28 de maig de 17:30 a 19:30 (Total 2h)

Aprenderás la técnica para tejer en redondo y sin costuras. Necesitarás unas agujas circulares del 5 o el 6 y algún hilo o lana para estas agujas. Si no tienes, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento. Hay que saber tejer, como mínimo, del derecho. 18€ material incluido. Dos grupos:

Viernes 23 de mayo de 17:30 a 19:30 (Total 2h)
Miércoles 28 de mayo de 17:30 a 19:30 (Total 2h)

Curs per teixir a la continental / Curso para tejer a la continental

Aprendràs a teixir al dret i al revès passant el fil amb la mà esquerra. Ideal per teixir amb agulles circulars. Necessitaràs unes agulles (millor circulars) i algun fil o llana. Si no en tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. 20€ material inclòs.

Divendres 30 de maig de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Aprenderás a tejer al derecho y al revés pasando el hilo con la mano izquierda. Ideal para tejer con agujas circulares. Necesitarás unas agujas (mejor circulares) y algún hilo o lana. Si no tienes, el día del curso los podrás comprar con un 5% de descuento. 20€ material incluido.

Miércoles 28 de mayo de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)Bon dia, aquí teniu els cursos que hem programat per al mes d'abril. Esperem que siguin del vostre interès. 

Buenos días, aquí tenéis los cursos que hemos programado para el mes de abril. Esperamos que sean de vuestro agrado.

Curs de peücs a ganxet / Curso de patucos a ganchillo
                                     
Aprendràs a fer diferents models de peücs de fil a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. 20€ material inclòsDivendres, 4 i 11 d'abril de 18:00 a 20:00 (Total 4h).

Aprenderás a hacer diferentes modelos de patucos de hilo a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. 20€ material incluidoViernes, 4 y 11 de abril de 18:00 a 20:00 (Total 4h).


Curs de Mitjons / Curso de Calcetines

                   

Aprendràs a fer mitjons amb agulles circulars, des de la punta i sense costures. 30€ material inclòs (llana i agulles de 8mm)Dissabte, 5 i 12 d'abril de 17:30 a 19:30 (total 4h).

Aprenderás a hacer calcetines con agujas circulares, desde la punta y sin costuras. 30€ material incluido (lana y agujas de 8mm)Sábado, 5 y 12 de abril de 17:30 a 19:30 (total 4h).

Taller de roses a ganxet / Taller de rosas a ganchillo

Aprendràs a fer roses a ganxet per fer guarniments i aplicacions. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. 15€ material inclòs. Dos grups:

Dimecres, 9 d'abril de 17:00 a 20:00 (Total 3 hores)
Dimecres, 16 d'abril de 17:00 a 20:00 (Total 3 hores)

Aprenderás a hacer rosas a ganchillo para hacer adornos y aplicaciones. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. 15€ material incluido. Dos grupos:


Miércoles, 9 de abril de 17:00 a 20:00 (Total 3 horas)
Miércoles, 16 de abril de 17:00 a 20:00 (Total 3 horas)

Curs de xals a mitja / Curso de chales a mediaAprendràs les nocions bàsiques per fer xals triangulars o rectangulars. Cal saber fer punt del dret i del revés. 25€ material NO inclòs. Si no tens agulles, ni llana o cotó, el dia del curs les podràs comprar amb un 5% de descompte, si en tens, les pots portar. Dimecres, 23 i 30 d'abril de 17:30 a 20:00 (Total 5 h).

Aprenderás las nociones básicas para hacer chales triangulares o rectangulares. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 25€ material NO incluido. Si no tienes agujas, ni lana o algodón, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento, si tienes, las puedes traer. Miércoles, 23 y 30 de abril de 17:30 a 20:00 (Total 5 h).


Curs de mitja: començar i acabar / Curso de media: empezar y acabar

Aprendràs diferents tècniques per començar i acabar els teus projectes de mitja. Cal saber fer punt del dret i del revés. 15€ material NO inclòs. Porta unes agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana que tinguis per casa per aquestes agulles. Si no tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Divendres, 25 d'abril de 17:30 a 20:00 (total 2,5h).

Aprenderás diversas técnicas para empezar y acabar tus proyectos de media. Hay que saber punto del derecho y del revés. 15€ material NO incluido. Trae unas agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana que tengas por casa para esas agujas. Si no tienes, el día del curso los podrás comprar con un 5% de descuento. Viernes, 25 de abril de 17:30 a 20:00 (total 2,5h).

Cursos de Patchwork de Mayo / Cursos de Patchwork de Maig


Las clases de patchwork de Mayo serán:

Grupo de los Jueves:  8, 15, 22 y 29 de 17:30 a 19:30.

Grupo de los Sábados: 17 y 31, intensivo de 10:00 a 14:00.

El precio del curso es de 30 €Plazas limitadas.


                        **************************


Les classes de patchwork de Maig seran:

Grup dels Dijous: 8, 15, 22 i 29 de 17:30 a 19:30.

Grup dels Dissabtes: 17 i 31, intensiu de 10:00 a 14:00.

El preu del curs és de 30 €Places limitades.

Tallers de patchwork de març / Talleres de patchwork de marzo

Aquí teniu els tallers de patchwork de març a més del curs de patchwork dels dijous. Esperem que siguin del vostre interès. 

Aquí tenéis los talleres de patchwork de marzo además el curso de patchwork de los jueves. Esperamos que sean de vuestro agrado.

Taller de moneders / Taller de monederos
Podràs fer un divertit moneder amb les teles que tu vulguis. 25€ material inclòs. Dijous 20 de març de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).

Podrás hacer un divertido monedero con las telas que tú quieras. 25€ material incluido. Jueves 20 de marzo de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).


Curs de roses amb cintes / Curso de rosas con cintas
Aprendràs a fer roses amb cintes per posar en anells, agulles o allà on vulguis. 25€ material inclòs. Dissabte 29 de març de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).


Aprenderás a hacer rosas con cintas para poner en anillos, agujas o donde quieras. 25€ material incluido. Sábado 29 de marzo de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).


Cursos de Març / Cursos de Marzo

Bon dia, aquí teniu els cursos que hem programat per al mes de març. Esperem que siguin del vostre interès. 

Buenos días, aquí tenéis los cursos que hemos programado para el mes de marzo. Esperamos que sean de vuestro agrado.

Curs de xals a ganxet / Curso de chales a ganchillo

                                         

Aprendràs a construir diferents models de xals a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. 25€ material inclòsDissabte, 1 de març de 17:30 a 20:00 (Total 2'5h).

Aprenderás a construir diferentes modelos de chales a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. 25€ material incluidoSábado, 1 de marzo de 17:30 a 20:00 (Total 2'5h).


Iniciació a la mitja / Iniciación a la media

Aprendràs a muntar punts, a teixir al dret i al revés i a fer combinacions de punts. Et faràs un coll durant el curs i aprendràs a cosir-lo. 30€ material NO inclòs. Si no tens agulles ni llana, el dia del curs les podràs comprar amb un 5% de descompte, si en tens, les pots portar. Dimecres, 5, 12 i 19 de març de 17:30 a 19:30 (Total 6 h).

Aprenderás a montar puntos, a tejer al derecho y al revés y a combinar puntos. Te harás un cuello durante el curso y aprenderás a coserlo. 30€ material NO incluido. Si no tienes agujas ni lana, el día del curso podrás comprarlas con un 5% de descuento, si tienes, las puedes traer. Miércoles, 5, 12 y 19 de marzo de 17:30 a 19:30 (Total 6 horas).


Curs de Mitjons / Curso de Calcetines

                   

Aprendràs a fer mitjons amb agulles circulars, des de la punta i sense costures. 30€ material inclòs (llana i agulles de 8mm). Dos grups:
Divendres, 7 i 14 de març de 17:30 a 19:30 (total 4h)
Dissabte, 15 de març de 10:00 a 14:00 (total 4h)

Aprenderás a hacer calcetines con agujas circulares, desde la punta y sin costuras. 30€ material incluido (lana y agujas de 8mm).
Viernes, 7 y 14 de marzo de 17:30 a 19:30 (total 4h)
Sábado, 15 de marzo de 10:00 a 14:00 (total 4h)

Curs de jaquard a mitja / Curso de jaquard a media

Aprendràs la tècnica de jaquard a mitja, per treballar amb fils de diferents colors sense deixar els fils a la vista i que no es noti el canvi. També aprendràs a fer dibuixos. Cal saber teixir pel dret i pel revès. 18€ material inclòsDissabte, 8 de març de 17:30 a 20:00. (Total 2'5h).

Aprenderás la técnica de jaquard a media, para trabajar con hilos de diferentes colores sin dejar los hilos a la vista y que no se note el cambio. También aprenderás a hacer dibujos. Hay que saber tejer del derecho y del revés. 18€ material incluidoSábado, 8 de marzo de 17:30 a 20:00. (Total 2'5h).

Curs de jerseis començats per amunt / Curso de jerseys empezados por arriba

Aprendràs a fer un jersei bàsic començat des de dalt, d'una sola peça i sense costures. Necessitaràs unes agulles circulars del 5 o el 6 i algun fil o llana per aquestes agulles. Si no en tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Cal saber teixir, com a mínim, del dret. 20€ material NO inclòsDivendres 21 i 28 de març de 17:30 a 19:30 (Total 4h).

Aprenderás a hacer un jersey básico empezado desde arriba, de una sola pieza y sin costuras. Necesitarás unas agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana para estas agujas. Si no tienes, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento. Hay que saber tejer, como mínimo, del derecho. 20€ material NO incluido. Viernes, 21 y 28 de marzo de 17:30 a 19:30 (Total 4h).

Curs de “Trapillo” / Curso de "Trapillo"
                                                      Imágenes integradas 1
Treballarem el “trapillo” per fer bosses, cistells, o allò que vulguem. 35€ amb material inclòsDissabte, 22 de març de 10:00 a 14:00. (Total 4h).

Trabajaremos el “trapillo” para hacer bolsas, cestos, o lo que queramos. 35€ con material incluido. Sábado 22 de marzo de 10:00 a 14:00. (Total 4h).

Curs per teixir a la continental / Curso para tejer a la continental

Aprendràs a teixir al dret i al revés passant el fil amb la mà esquerra. Ideal per teixir amb agulles circulars. Necessitaràs unes agulles (millor circulars) i algun fil o llana. Si no en tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. 20€ material NO inclòsDimecres 26 de març de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).

Aprenderás a tejer al derecho y al revés pasando el hilo con la mano izquierda. Ideal para tejer con agujas circulares. Necesitarás unas agujas (mejor circulares) y algún hilo o lana. Si no tienes, el día del curso los podrás comprar con un 5% de descuento. 20€ material NO incluido. Miércoles 26 de marzo de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).


Curs de calats a mitja / Curso de calados a media

Aprendràs a fer diferents punts amb calats amb agulles de fer mitja. Cal saber fer punt del dret i del revès. 15 € material NO inclòs. Si no tens material, el dia del curs el podràs comprar amb un 5% de descompte. Dissabte, 29 de març de 17:30 a 20:30 (Total 3 h).

Aprenderás a hacer diferentes puntos con calados con agujas de hacer media. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 15 € material NO incluido. Si no tienes material, el día del curso lo podrás comprar con un 5% de descuento. Sábado, 29 de marzo de 17:30 a 20:30 (Total 3 h).


Taller de samarretes / Taller de camisetas

Podràs decorar les teves samarretes o dessuadores amb els motius que vulguis. 20 € material inclòs (imprescindible que cadascú porti la seva samarreta o dessuadora).

Dimecres, 26 de febrer de 17:30 a 20:00 (Total 2,5 h)


Podrás decorar tus camisetas o sudaderas con los motivos que quieras. 20 € material incluido (imprescindible que cada uno traiga su camiseta o sudadera).

Miércoles, 26 de febrero de 17:30 a 20:00 (Total 2,5 h)


Aquí teniu els cursos que hem programat per al mes de febrer. Esperem que siguin del vostre interès. 

Aquí tenéis los cursos que hemos programado para el mes de febrero. Esperamos que sean de vuestro agrado.


Curs de gorros a mitja / Curso de gorros a media

Aprendràs a fer diferents models de gorros i gorres. 20€ material NO inclòs. Necessitaràs agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana per aquestes agulles. Cal saber teixir, com a mínim, del dret. Si no en tens el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Dissabte, 1 de febrer de 10:00 a 14:00. (Total 4h)

Aprenderás a hacer diferentes modelos de gorros y gorras. 20€ material NO incluido. Necesitarás agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana para estas agujas. Hay que saber tejer, como mínimo, del derecho. Si no tienes, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento. Sábado, 1 de febrero de 10:00 a 14:00. (Total 4h)

Curs per teixir a la continental / Curso para tejer a la continental

Aprendràs a teixir al dret i al revès passant el fil amb la mà esquerra. Ideal per teixir amb agulles circulars. 20€ material NO inclòsNecessitaràs unes agulles (millor circulars) i algun fil o llana. Si no en tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Dijous 6 de febrer de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Aprenderás a tejer al derecho y al revés pasando el hilo con la mano izquierda. Ideal para tejer con agujas circulares. 20€ material NO incluido. Necesitarás unas agujas (mejor circulares) y algún hilo o lana. Si no tienes, el día del curso los podrás comprar con un 5% de descuento. Jueves 6 de febrero de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Curs de Ganxet Inicial / Curso de Ganchillo Inicial

Aprendràs els punts bàsics: cadeneta, punt baix i punt alt i a llegir patrons senzills. DE 6 A 90 ANYS. 30 € amb material inclòs. Divendres 7, 14 i 21 de febrer de 17:30 a 19:30 (Total 6h).

Aprenderás los puntos básicos: cadeneta, punto bajo y punto alto y a leer patrones sencillos. DE 6 A 90 AÑOS. 30 € con material incluido. Viernes 7, 14 i 21 de febrero de 17:30 a 19:30 (Total 6h).

Curs de xals a ganxet / Curso de Chales a Ganchillo


Aprendràs a construir diferents models de xals a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. 25€ material inclòsDissabte, 8 de febrer de 17:30 a 20:00 (Total 2'5h)

Aprenderás a construir diferentes modelos de chales a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. 25€ material incluidoSábado, 8 de febrero de 17:30 a 20:00 (Total 2'5h)

Curs de Mitjons / Curso de Calcetines


Aprendràs a fer mitjons amb agulles circulars, des de la punta i sense costures. 30€ material inclòs (llana i agulles de 8mm). Dos grups:

Dijous, 13 i 20 de febrer de 17:30 a 19:30 (total 4h)
Dissabte, 15 de febrer de 10:00 a 14:00 (total 4h)

Aprenderás a hacer calcetines con agujas circulares, desde la punta y sin costuras. 30€ material incluido (lana y agujas de 8mm). Dos grupos:

Jueves, 13 y 20 de febrero de 17:30 a 19:30 (total 4h)
Sábado, 15 de febrero de 10:00 a 14:00 (total 4h)

Curs de jaquard de ganxet / Curso de jaquard de ganchillo

Aprendràs la tècnica de jaquard a ganxet, per treballar amb fils de diferents colors sense deixar els fils a la vista i que no es noti el canvi. Cal saber fer cadeneta i punt baix. 18€ material inclòsDissabte, 22 de febrer de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Aprenderás la técnica de jaquard en ganchillo, para trabajar con hilos de diferentes colores sin dejar los hilos a la vista y que no se note el cambio. Hay que saber cadeneta y punto bajo. 18€ material incluidoSábado, 22 de febrero de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Vuits i trenes a mitja / Ochos y trenzas a media

Aprendràs la tècnica de creuament de punts per fer vuits i trenes als teus projectes de mitja. Cal saber fer punt del dret i del revès. 15€ material NO inclòs. Porta unes agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana que tinguis per casa per aquestes agulles. Si no tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Dijous, 27 de febrer de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Aprenderás la técnica de cruzar puntos para hacer ochos y trenzas en tus proyectos de media. Hay que saber punto del derecho y del revés. 15€ material NO incluido. Trae unas agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana que tengas por casa para esas agujas. Si no tienes, el día del curso los podrás comprar con un 5% de descuento. Jueves, 27 de febrero de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Tècniques d'Amigurumi amb ganxet / Técnicas de Amigurumi con ganchillo


Aprendràs a començar amb cadeneta i anell màgic, augments i disminucions, canvis de colors i altres acabats. 20 € amb material inclòs. Divendres, 28 de febrer de 17:00 a 20:00 (Total 3h)

Aprenderás a empezar con cadeneta y anillo mágico, aumentos y disminuciones, cambios de colores y otros acabados. 20 € con material incluido. Viernes, 28 de febrero de 17:00 a 20:00 (Total 3h)

Cursos de Patchwork de Febrero / Cursos de Patchwork de Febrer

Las clases de patchwork de Febrero serán:

Grupo de los Miércoles:  5, 12, 19, 26 de 17:30 a 19:30.

Grupo de los Sábado: 8 y 22, intensivo de 10:00 a 14:00.

El precio del curso es de 30 €Plazas limitadas.


                        **************************


Les classes de patchwork de Febrer seran:

Grup dels Dimecres: 5, 12, 19, 26 de 17:30 a 19:30.

Grup dels Dissabtes 8 i 22, intensiu de 10:00 a 14:00.

El preu del curs és de 30 €Places limitades.

Tallers de patchwork de gener / Talleres de patchwork de enero

Aquí teniu els tallers de patchwork de gener per substituir el curs de patchwork dels dimecres. El curs dels dissabtes tindrà lloc els dies 11 i 25. Esperem que siguin del vostre interès. 

Aquí tenéis los talleres de patchwork de enero para sustituir el curso de patchwork de los miércoles. El curso de los sábados se hará los días 11 y 25. Esperamos que sean de vuestro agrado.


Decoració amb bastidors / Decoración con bastidores
Farem un quadre amb l'ajuda d'un bastidor. 15€ material NO inclòs. Pots portar teles que tinguis per casa, si no tens, les pots comprar el dia del curs amb un 5% de descompte. Hi haurà dos tallers: Dimecres 8 de gener de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h) i dimecres 15 de gener de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).

Haremos un cuadro con la ayuda de un bastidor. 15€ material NO incluido. Puedes traer telas que tengas por casa, si no tienes, las puedes comprar el día del curso con un 5% de descuento. Habrá dos talleres: Miércoles 8 de enero de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h) y miércoles 15 de enero de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).

Folrat de llibretes / Forrado de libretas


Aprendràs a folrar i decorar les teves llibretes amb teles per donar-les un aire personal i divertit. 25€ material inclòs (també les llibretes). Dimecres 22 i 29 de gener de 17:30 a 19:30 (Total 4h).

Aprenderás a forrar y decorar tus libretas con telas para darles un aire personal y divertido. 25€ material incluido (también las libretas). Miércoles 22 y 29 de enero de 17:30 a 19:30 (Total 4h).


Cursos de Patchwork de Enero / Cursos de Patchwork de Gener

Las clases de patchwork de enero serán:

Grupo de los Sábados: 11 y 25, intensivo de 10:00 a 14:00.

En el mes de enero no habrá curso los miércoles.

El precio del curso es de 35 €Plazas limitadas.


                        **************************


Les classes de patchwork de gener seran:

Grup dels Dissabtes 11 i 25, intensiu de 10:00 a 14:00.

Al mes de gener no es farà el curs dels dimecres.

El preu del curs és de 35 €Places limitades.
Cursos de Gener / Cursos de Enero

Aquí teniu els cursos que hem programat per al mes de gener. Esperem que siguin del vostre interès. 

Aquí tenéis los cursos que hemos programado para el mes de enero. Esperamos que sean de vuestro agrado.

Curs de Mitjons / Curso de calcetines

Aprendràs a fer mitjons amb agulles circulars, des de la punta i sense costures. 30€ material inclòs (llana i agulles de 8mm)Dissabte, 4 de gener de 10:00 a 14:00 (total 4h)

Aprenderás a hacer calcetines con agujas circulares, desde la punta y sin costuras. 30€ material incluido (lana y agujas de 8mm)Sábado, 4 de enero de 18:00 a 20:00 (total 4h)

                            

Curs de xals a ganxet / Curso de chales a ganchilloAprendràs a construir diferents models de xals a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. 25€ material inclòsDijous, 9 de gener de 17:30 a 20:00. (Total 2'5h).

Aprenderás a construir diferentes modelos de chales a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. 25€ material incluidoJueves, 9 de enero de 17:30 a 20:00. (Total 2'5h)

Curs de jerseis començats per amunt / Curso de jerseys empezados por arriba

Aprendràs a fer un jersei bàsic començat des de dalt, d'una sola peça i sense costures. Cal saber teixir, com a mínim, del dret. 20€ material NO inclòs. Necessitaràs unes agulles circulars del 5 o el 6 i algun fil o llana que tinguis per casa per aquestes agulles. Si no tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Dijous, 16 i 23 de gener de 17:30 a 19:30 (Total 4h)

Aprenderás a hacer un jersey básico empezado desde arriba, de una sola pieza y sin costuras. Hay que saber tejer, como mínimo, del derecho. 20€ material NO incluido. Necesitarás unas agujas circulares del 5 o el 6 y algún hilo o lana que tengas por casa para estas agujas. Si no tienes, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento. Jueves, 16 y 23 de enero de 17:30 a 19:30 (Total 4h)

Curs de jaquard de ganxet / Curso de jaquard de ganchillo

Aprendràs la tècnica de jaquard a ganxet, per treballar amb fils de diferents colors sense deixar els fils a la vista i que no es noti el canvi. Cal saber fer cadeneta i punt baix. 18€ material inclòs. Divendres, 17 de gener de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Aprenderás la técnica de jaquard a ganchillo, para tabajar con hilos de diferentes colores sin dejar los hilos a la vista y que no se note el cambio. Hay que saber hacer cadeneta y punto bajo. 18€ material incluido. Viernes, 17 de enero de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Curs de gorros a mitja / Curso de gorros a media
Aprendràs a fer diferents models de gorros i gorres. 20€ material NO inclòs. Necessitaràs agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana per aquestes agulles. Cal saber teixir, com a mínim, del dret. Si no en tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Dissabte, 18 de gener de 10:00 a 14:00. (Total 4h)

Aprenderás a hacer diferentes modelos de gorros y gorras. 20€ material NO incluido. Necesitarás agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana para estas agujas. Hay que saber tejer, como mínimo, del derecho. Si no  tienes, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento. Sábado, 18 de enero de 10:00 a 14:00. (Total 4h)


Curs de jaquard de mitja / Curso de jaquard de media

Aprendràs la tècnica de jaquard a mitja, per treballar amb fils de diferents colors sense deixar els fils a la vista i que no es noti el canvi. També aprendràs a fer dibuixos. Cal saber teixir del dret i del revès. 30€ material inclòs. Dissabte, 18 i 25 de gener de 17:30 a 19:30 (Total 4h)

Aprenderás la tècnica de jaquard a media, para trabajar con hilos de diferentes colores sin dejar los hilos a la vista y que no se note el cambio. También aprenderás a hacer dibujos. Hay que saber tejer del derecho y del revés. 30€ material incluido. Sábado, 18 y 25 de enero de 17:30 a 19:30 (Total 4h)

Curs de xals a mitja / Curso de chales a mediaAprendràs les nocions bàsiques per fer xals triangulars o rectangulars. Cal saber fer punt del dret i del revès. 25€ material NO inclòs. Si no tens agulles, ni llana o cotó, el dia del curs les podràs comprar amb un 5% de descompte, si en tens, les pots portar. Divendres, 24 i 31 de gener de 17:30 a 20:00 (Total 5 h)

Aprenderás las nociones básicas para hacer chales triangulares o rectangulares. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 25€ material NO incluido. Si no tienes agujas, ni lana o algodón, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento, si tienes, las puedes traer. Viernes, 24 y 31 de enero de 17:30 a 20:00 (Total 5h)

Tècniques d'Amigurumi amb ganxet / Técnicas de Amigurumi a ganchillo


Aprendràs a començar amb cadeneta i anell màgic, augments i disminucions, canvis de colors i altres acabats. 20 € amb material inclòs. Dijous, 30 de gener de 17:00 a 20:00 (Total 3h)

Aprenderás a empezar con cadeneta y anillo mágico, aumentos y disminuciones, cambios de colores y otros acabados. 20 € con material incluido. Jueves, 30 de enero de 17:00 a 20:00 (Total 3h)Cursos de Patchwork de Diciembre / Cursos de Patchwork de Desembre

Las clases de patchwork de Diciembre serán:

Grupo de los Sábados: 14 y 21, intensivo de 10:00 a 14:00.

En el mes de diciembre no habrá curso los miércoles.

El precio del curso es de 35 €Plazas limitadas.


                        **************************


Les classes de patchwork de desembre seran:

Grup dels Dissabtes 14 i 21, intensiu de 10:00 a 14:00.

Al mes de desembre no es farà el curs dels dimecres.

El preu del curs és de 35 €Places limitades.


Cursos de Desembre / Cursos de Diciembre

Aquí teniu els cursos que hem programat per al mes de desembre. Esperem que siguin del vostre interès. 

Aquí tenéis los cursos que hemos programado para el mes de diciembre. Esperamos que sean de vuestro agrado.

Curs de gorros a mitja / Curso de gorros a media


Aprendràs a fer diferents models de gorros i gorres. 20€ material NO inclòs. Necessitaràs agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana per aquestes agulles. Cal saber teixir, com a mínim, del dret. Si no en tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Dijous, 12 i 19 de desembre de 17:00 a 14:00. (Total 4h)

Aprenderás a hacer diferentes modelos de gorros y gorras. 20€ material NO incluido. Necesitarás agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana para estas agujas. Hay que saber tejer, como mínimo, del derecho. Si no tienes, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento. Jueves, 12 y 19 de diciembre de 10:00 a 14:00. (Total 4h)

Curs de Mitjons / Curso de calcetines

Aprendràs a fer mitjons amb agulles circulars, des de la punta i sense costures. 30€ material inclòs (llana i agulles de 8mm)Divendres, 13 i 20 de desembre de 18:00 a 20:00 (total 4h)

Aprenderás a hacer calcetines con agujas circulares, desde la punta y sin costuras. 30€ material incluido (lana y agujas de 8mm)Viernes, 13 y 20 de diciembre de 18:00 a 20:00 (total 4h)

Curs de xals a ganxet / Curso de chales a ganchilloAprendràs a construir diferents models de xals a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. 25€ material inclòsDissabte, 14 de desembre de 17:30 a 20:00. (Total 2'5h).

Aprenderás a construir diferentes modelos de chales a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. 25€ material incluidoSábado, 14 de diciembre de 17:30 a 20:00. (Total 2'5h)

Vuits i trenes a mitja / Ochos y trenzas a media

Aprendràs la tècnica de creuament de punts per fer vuits i trenes als teus projectes de mitja. Cal saber fer punt del dret i del revès. 15€ material NO inclòs. Porta unes agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana que tinguis per casa per aquestes agulles. Si no tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Divendres, 27 de desembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Aprenderás la técnica de cruzar puntos para hacer ochos y trenzas en tus proyectos de media. Hay que saber punto del derecho y del revés. 15€ material NO incluido. Trae unas agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana que tengas por casa para esas agujas. Si no tienes, el día del curso los podrás comprar con un 5% de descuento. Viernes, 27 de desembre de 17:30 a 20:00. (Total 2,5h)

Curs de  "Trapillo" / Curso de “Trapillo”

Treballarem el “trapillo” per fer bosses, cistells, o allò que vulguem. El preu del curs inclou el material. 35€ amb material inclòsDissabte, 28 de desembre de 10:00 a 14:00. (Total 4h)

Trabajaremos el “trapillo” para hacer bolsas, cestos, o lo que queramos. El precio del curso incluye el material. 35€ con material incluido. Sábado, 28 de diciembre de 10:00 a 14:00. (Total 4h)


Patchwork nadalenc / Patchwork navideño

Hem preparat uns tallers de patchwork nadalencs per substituir el curs de patchwork dels dimecres de desembre. El curs dels dissabtes tindrà lloc els dies 14 i 21. Esperem que siguin del vostre interès. 

Hemos preparado unos talleres de patchwork navideños para sustituir el curs de patchwork de los miércoles de diciembre. El curso de los sábados se hará los días 14 y 21. Esperamos que sean de vuestro agrado.

Arbre de Nadal / Árbol de Navidad

Imágenes integradas 1

Farem un petit arbre de Nadal amb teles. 15 € material NO inclòs. Pots portar teles que tinguis per casa, si no tens, les pots comprar el dia del curs amb un 5% de descompte. Dimecres, 4 de desembre de 17:30 a 20:00 (Total 3,5h)

Haremos un pequeño árbol de Navidad con telas. 15 € material NO incluido. Puedes traer telas que tengas por casa, si no tienes, las puedes comprar el día del curso con un 5% de descuento. Miércoles, 4 de diciembre de 17:30 a 20:00 (Total 3,5h)

Sotaplat nadalenc / Salvamanteles navideño


Farem un sotaplat individual decorat amb una guirnalda. 15€ material NO inclòs. Pots portar teles que tinguis per casa, si no tens, les pots comprar el dia del curs amb un 5% de descompte. Dimecres 11 de desembre de 17:30 a 20:00 (Total 3,5h).

Haremos un salvamanteles individual decorado con una guirnalda. 15€ material NO incluido. Puedes traer telas que tengas por casa, si no tienes, las puedes comprar el día del curso con un 5% de descuento. Miércoles 11 de diciembre de 17:30 a 20:00 (Total 3,5h).


Quadre nadalenc / Cuadro navideño

Imágenes integradas 1


Farem un quadre nadalenc amb l'ajuda d'un bastidor. 15€ material NO inclòs. Pots portar teles que tinguis per casa, si no tens, les pots comprar el dia del curs amb un 5% de descompte. Dimecres 18 de desembre de 17:30 a 20:00 (Total 3,5h).

Haremos un cuadro navideño con la ayuda de un bastidor. 15€ material NO incluido. Puedes traer telas que tengas por casa, si no tienes, las puedes comprar el día del curso con un 5% de descuento. Miércoles 18 de diciembre de 17:30 a 20:00 (Total 3,5h).

Cursos de Novembre / Cursos de Noviembre

Tècniques d'Amigurumi amb ganxet / Técnicas de Amigurumi a ganchillo


Aprendràs a començar amb cadeneta i anell màgic, augments i disminucions, canvis de colors i altres acabats. 20 € amb material inclòs. Dijous, 7 de novembre de 17:00 a 20:00 (Total 3h)

Aprenderás a empezar con cadeneta y anillo mágico, aumentos y disminuciones, cambios de colores y otros acabados. 20 € con material incluido. Jueves, 7 de noviembre de 17:00 a 20:00 (Total 3h)


Curs de xals a mitja / Curso de chales a mediaAprendràs les nocions bàsiques per fer xals triangulars o rectangulars. Cal saber fer punt del dret i del revès. 25€ material NO inclòs. Si no tens agulles, ni llana o cotó, el dia del curs les podràs comprar amb un 5% de descompte, si en tens, les pots portar. Divendres, 8 i 15 de novembre de 17:30 a 20:00 (Total 5 h)

Aprenderás las nociones básicas para hacer chales triangulares o rectangulares. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 25€ material NO incluido. Si no tienes agujas, ni lana o algodón, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento, si tienes, las puedes traer. Viernes, 8 y 15 de noviembre de 17:30 a 20:00 (Total 5h)

Curs de xals a ganxet / Curso de chales a ganchilloAprendràs a construir diferents models de xals a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. 25€ material inclòsDivendres, 9 de novembre de 17:30 a 20:00. (Total 2'5h).

Aprenderás a construir diferentes modelos de chales a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. 25€ material incluidoSábado, 9 de noviembre de 17:30 a 20:00. (Total 2'5h)

Iniciació a la mitja

Aprendràs a muntar punts, a teixir al dret i al revès i a fer combinacions de punts. Et faràs un coll durant el curs i aprendràs a cosir-lo. 30€ material NO inclòs. Si no tens agulles ni llana, el dia del curs les podràs comprar amb un 5% de descompte, si en tens, les pots portar. Dijous, 14, 21 i 28 de novembre de 17:30 a 19:30 (Total 6 h)

Aprenderás a montar puntos, a tejer al derecho y al revés y a combinar puntos. Te harás un cuello durante el curso y aprenderás a coserlo. 30€ material NO incluido. Si no tienes agujas ni lana, el día del curso podrás comprarlas con un 5% de descuento, si tienes, las puedes traer. Jueves, 14, 21 y 28 de noviembre de 17:30 a 19:30 (Total 6 horas)

Curso de “Trapillo”

Treballarem el “trapillo” per fer bosses, cistells, o allò que vulguem. El preu del curs inclou el material. 35€ amb material inclòsDissabte, 16 de novembre de 10:00 a 14:00. (Total 4h)


Trabajaremos el “trapillo” para hacer bolsas, cestos, o lo que queramos. El precio del curso incluye el material. 35€ con material incluido. Sábado, 16 de noviembre de 10:00 a 14:00. (Total 4h)

Curs de Mitjons

Aprendràs a fer mitjons amb agulles circulars, des de la punta i sense costures. 30€ material inclòs (llana i agulles de 8mm)Divendres, 22 i 29 de novembre de 18:00 a 20:00 (total 4h)

Aprenderás a hacer calcetines con agujas circulares, desde la punta y sin costuras. 30€ material incluido (lana y agujas de 8mm)Viernes, 22 y 29 de noviembre de 18:00 a 20:00 (total 4h)

Vuits i trenes a mitja

Aprendràs la tècnica de creuament de punts per fer vuits i trenes als teus projectes de mitja. Cal saber fer punt del dret i del revès. 15€ material NO inclòs. Porta unes agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana que tinguis per casa per aquestes agulles. Si no tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Dissabte, 23 de novembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h)

Aprenderás la técnica de cruzar puntos para hacer ochos y trenzas en tus proyectos de media. Hay que saber punto del derecho y del revés. 15€ material NO incluido. Trae unas agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana que tengas por casa para esas agujas. Si no tienes, el día del curso los podrás comprar con un 5% de descuento. Sábado, 23 de noviembre de 17:30 a 20:00. (Total 2,5h)


Curs de gorros a mitja / Curso de gorros a media

Aprendràs a fer diferents models de gorros i gorres. 20€ material NO inclòs. Necessitaràs agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana per aquestes agulles. Cal saber teixir, com a mínim, del dret. Si no en tens el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Dissabte, 30 de novembre de 10:00 a 14:00. (Total 4h)

Aprenderás a hacer diferentes modelos de gorros y gorras. 20€ material NO incluido. Necesitarás agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana para estas agujas. Hay que saber tejer, como mínimo, del derecho. Si no en tienes, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento. Sábado, 30 de noviembre de 10:00 a 14:00. (Total 4h).Cursos d'Octubre / Cursos de Octubre


Aquí teniu els cursos que hem programat per al mes d'octubre. Esperem que siguin del vostre interès. 

Aquí tenéis los cursos que hemos programado para el mes de octubre. Esperamos que sean de vuestro agrado.

Curs de gorros a mitja / Curso de gorros a media


Aprendràs a fer diferents models de gorros i gorres. 25€ material NO inclòs. Necessitaràs agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana per aquestes agulles. Cal saber teixir, com a mínim, del dret. Si no en tens el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte.  Dijous, 3 i 10 d'octubre de 17:30 a 20:00. (Total 5h).

Aprenderás a hacer diferentes modelos de gorros y gorras. 25€ material NO incluido. Necessitaràs agujas del 5 o el 6 i algún hilo o lana para estas agujas. Hay que saber tejer, como mínimo, del derecho. Si no tienes, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento. Jueves, 3 y 10 de octubre de 17:30 a 20:00. (Total 5h).

Curs de xals a ganxet / Curso de chales a ganchilloAprendràs a construir diferents models de xals a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. 18€ material NO inclòs. Necessitaràs un ganxet del 4 o el 5 i algun fil o llana per aquestes agulles. Si no en tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Divendres, 4 d'octubre de 17:30 a 20:00. (Total 2'5h).


Aprenderás a construir diferentes modelos de chales a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. 18€ material NO incluido. Necesitarás un ganchillo del 4 o el 5 y algún hilo o lana para estas agujas. Si no tienes, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento. Viernes, 4 de octubre de 17:30 a 20:00. (Total 2'5h).

Curs de jaquard a mitja / Curso de jaquard a media


Aprendràs la tècnica de jaquard a mitja, per treballar amb fils de diferents colors sense deixar els fils a la vista i que no es noti el canvi. També aprendràs a fer dibuixos. Cal saber teixir pel dret i pel revès. 18€ material inclòs. Divendres, 27 de setembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h). Divendres, 11 d'octubre de 17:30 a 20:00. (Total 2'5h).Aprenderás la técnica de jaquard a media, para trabajar con hilos de diferentes colores sin dejar los hilos a la vista y que no se note el cambio. También aprenderás a hacer dibujos. Hay que saber tejer del derecho y del revés. 18€ material incluidoViernes, 11 de octubre de 17:30 a 20:00. (Total 2'5h).Curs de jerseis començats per amunt / Curso de jerseys empezados por arriba


Aprendràs a fer un jersei bàsic començat des de dalt, d'una sola peça i sense costures. Necessitaràs unes agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana per aquestes agulles. Si no en tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Cal saber teixir, com a mínim, del dret. 20€ material NO inclòsDijous 17 i 24 d'octubre de 17:30 a 19:30. (Total 4h).


Aprenderás a hacer un jersey básico empezado desde arriba, de una sola pieza y sin costuras. Necesitarás unas agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana para estas agujas. Si no tienes, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento. Hay que saber tejer, como mínimo, del derecho. 20€ material NO incluido. Jueves 17 y 24 de octubre de 17:30 a 19:30. (Total 4h).

Curs de xals a mitja / Curso de chales a mediaAprendràs les nocions bàsiques per fer xals triangulars o rectangulars. Cal saber fer punt del dret i del revès. 25€ material NO inclòs. Si no tens agulles, ni llana o cotó, el dia del curs les podràs comprar amb un 5% de descompte, si en tens, les pots portar. Divendres, 18 i 25 d'octubre de 17:30 a 20:00 (Total 5 h).


Aprenderás las nociones básicas para hacer chales triangulares o rectangulares. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 25€ material NO incluido. Si no tienes agujas, ni lana o algodón, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento, si tienes, las puedes traer. Viernes, 18 y 25 de octubre de 17:30 a 20:00 (Total 5 h).

Curs per fer carteres-targeters / Curso para hacer carteras-tarjeterosFarem una cartera amb espai per a 12 targetes, bitlletera i moneder amb cremallera. 30€ tot el material inclòsDissabte, 26 d'octubre de 10:00 a 14:00 (total 4h).

Haremos una cartera con espacio para 12 tarjetas, billetera y monedero con cremallera. 30€ todo el material incluido.Sábado, 26 de octubre de 10:00 a 14:00 (total 4h).


Curs de mitja: començar i acabar / Curso de media: empezar y acabar

Aprendràs diferents tècniques per començar i acabar els teus projectes de mitja. Cal saber fer punt del dret i del revés. 15€  aterial NO inclòs. Porta unes agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana que tinguis per casa per aquestes agulles. Si no tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Dijous, 31 d'octubre de 17:30 a 20:00 (total 2,5h).


Aprenderás diversas técnicas para empezar y acabar tus proyectos de media. Hay que saber punto del derecho y del revés. 15€  material NO incluido. Trae unas agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana que tengas por casa para esas agujas. Si no tienes, el día del curso los podrás comprar con un 5% de descuento. Viernes, 31 de octubre de 17:30 a 20:00 (total 2,5h).A partir de Octubre habrá dos grupos de patchwork:

Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 de 17:30 a 19:30.

Sábado 5 y 19, intensivo de 10:00 a 14:00.

El precio del curso es de 35 €Plazas limitadas.


                        **************************


A partir d'Octubre haurà dos grups de patchwork:

Dimecres 2, 9, 16, 23 i 30 de 17:30 a 19:30.

Dissabte 5 i 19, intensiu de 10:00 a 14:00.

El preu del curs és de 35 €Places limitades.
Cursos de Setembre / Cursos de Septiembre

Curs de xals a mitja / Curso de chales a media

Aprendràs les nocions bàsiques per fer xals triangulars o rectangulars. Cal saber fer punt del dret i del revès. 25€ material NO inclòs. Si no tens agulles, ni llana o cotó, el dia del curs les podràs comprar amb un 5% de descompte, si en tens, les pots portar. Divendres, 13 i 20 de setembre de 17:30 a 20:00 (Total 5 h).
Aprenderás las nociones básicas para hacer chales triangulares o rectangulares. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. 25€ material NO incluido. Si no tienes agujas, ni lana o algodón, el día del curso las podrás comprar con un 5% de descuento, si tienes, las puedes traer. Viernes, 13 y 20 de septiembre de 17:30 a 20:00 (Total 5h).


Curs de "Trapillo" / Curs de "Trapillo"

Treballarem el “trapillo” per fer bosses, cistells, o allò que vulguem. 35€ amb material inclòs. Dissabte 14 de setembre de 10:00 a 14:00. (Total 4h).

Trabajaremos el “trapillo” para hacer bolsas, cestas, o lo que queramos. El precio del curso incluye el material. 35€Sábado 14 de septiembre de 10:00 a 14:00. (Total 4h).


Tècniques d'Amigurumi a ganxet / Técnicas de Amigurumi a ganchillo

Aprendràs a començar amb cadeneta i anell màgic, augments i disminucions, canvis de colors i altres acabats. 20 € amb material inclòs. Dissabte, 21 de septiembre de 10:30 a 13:30 (Total 3h).

Aprenderás a empezar con cadeneta y anillo mágico, aumentos y disminuciones, cambios de colores y otros acabados. 20 € con material incluido. Sábado, 21 de septiembre de 10:30 a 13:30 (Total 3h).


Curs de vuits i trenes / Curso de ochos y trenzas

Aprendràs la tècnica de creuament de punts per fer vuits i trenes als teus projectes de mitja. Cal saber fer punt del dret i del revès. 15€  material NO inclòs. Porta unes agulles del 5 o el 6 i algun fil o llana que tinguis per casa per aquestes agulles. Si no tens, el dia del curs els podràs comprar amb un 5% de descompte. Dijous, 26 de setembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).

Aprenderás la técnica de cruzar puntos para hacer ochos y trenzas en tus proyectos de media. Hay que saber punto del derecho y del revés. 15€ material NO incluido. Trae unas agujas del 5 o el 6 y algún hilo o lana que tengas por casa para esas agujas. Si no tienes, el día del curso los podrás comprar con un 5% de descuento. Jueves, 26 de septiembre de 17:30 a 20:00. (Total 2,5h).


Curs de jaquard de ganxet / Curso de jaquard ganchillo
Aprendràs la tècnica de jaquard a ganxet, per treballar amb fils de diferents colors sense deixar els fils a la vista i que no es noti el canvi. Cal saber fer cadeneta i punt baix. 18€  material inclòsDivendres, 27 de setembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).
Aprenderás la técnica de jaquard en ganchillo, para trabajar con hilos de diferentes colores sin dejar los hilos a la vista y que no se note el cambio. Hay que saber cadeneta y punto bajo. 18€  material incluidoViernes, 27 de septiembre de 17:30 a 20:00 (Total 2,5h).

Curs de mitjons / Curso de calcetinesAprendràs a fer mitjons amb agulles circulars, des de la punta i sense costures. 30€ material inclòs (llana i agulles de 8mm)Dissabte, 28 de setembre de 10:00 a 14:00 (total 4h).

Aprenderás a hacer calcetines con agujas circulares, desde la punta y sin costuras. 30€ material incluido (lana y agujas de 8mm)Sábado, 28 de septiembre de 10:00 a 14:00 (Total 4h).
Cursos de Julio / Cursos de Juliol

Curso de gorros y sombreros a ganchillo

Aprenderás la técnica de tejer en redondo a ganchillo para hacer formas circulares i a hacer viseras y alas de sombreros. Hay que saber hacer cadeneta, punto alto y punto bajo. El precio del curso NO incluye material. Si no tienes material, el día del curso lo podrás comprar con un 5% de descuento.

Jueves 11 y 18 de julio de 17:30 a 20:00. (Total 5h.)

20 €
**********************************
Curs de gorres i barrets a ganxet

Aprendràs la tècnica de teixir en rodó a ganxet per fer formes circulars i a fer viseres i vores de barrets. Cal saber fer cadeneta, punt alt i punt baix. El preu del curs NO inclou material. Si no tens material, el dia del curs el podràs comprar amb un 5% de descompte.

Dijous 11 i 18 de juliol de 17:30 a 20:00. (Total 5h.)

20 €


Curso de Ganchillo

Curso de ganchillo inicial. Aprenderás los puntos básicos: cadeneta, punto bajo y punto alto y a leer patrones sencillos. DE 6 A 90 AÑOS. El precio del curso incluye el material.

Viernes 12, 19 y 26 de julio de 11:00 a 12:30 (Total 4'5h).

30 €
**********************************
Curs de Ganxet

Curs de ganxet inicial. Aprendràs els punts bàsics: cadeneta, punt baix i punt alt i a llegir patrons senzills. DE 6 A 90 ANYS. El preu del curs inclou el material.

Divendres 12, 19 i 26 de juliol de 11:00 a 12:30 (Total 4'5h).

30 €


Taller de patucos a ganchillo

Aprenderás a hacer diferentes modelos de patucos de hilo a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. El precio del curso incluye el material.

Viernes 12 y 19 de julio de 18:00 a 20:00 (Total 4h).

20 €
**********************************
Taller de peücs a ganxet

Aprendràs a fer diferents models de peücs de fil a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. El preu del curs inclou el material.

Divendres 12 i 19 de juliol de 18:00 a 20:00 (Total 4h).

20 €Curso de “Trapillo”

Trabajaremos el “trapillo” para hacer bolsas, cestos, o lo que queramos. El precio del curso incluye el material.

Miércoles 17 de julio de 09:30 a 13:30. (Total 4h).

35 €
**********************************
Curs de “Trapillo”

Treballarem el “trapillo” per fer bosses, cistells, o allò que vulguem. El preu del curs inclou el material.

Dimecres 17 de juliol de 9:30 a 13:30. (Total 4h).

35 €


Pendientes de hilo a ganchillo

Aprenderás a hacer pendientes de hilo a ganchillo. Hay que saber hacer cadeneta, punto bajo y punto alto. El precio del curso incluye el material.

Sábado, 20 de julio de 10:00 a 14:00 (Total 4h).

20 €
**********************************
Curs d'arracades de fil a ganxet

Aprendràs a fer arrecades de fil a ganxet. Cal saber fer cadeneta, punt baix i punt alt. El preu del curs inclou el material.

Dissabte 20 de juliol de 11:00 a 14:00 (Total 4 hores)

20 €Curso de calados a media

Aprenderás a hacer diferentes puntos con calados con agujas de hacer media. Hay que saber hacer punto del derecho y del revés. El precio del curso NO incluye material. Si no tienes material, el día del curso lo podrás comprar con un 5% de descuento.

Miércoles 24 de julio de 10:00 a 13:00 (Total 3 h)
Jueves 25 de julio de 17:30 a 20:30 (Total 3 h)

15 €
**********************************
Curs de calats a mitja

Aprendràs a fer diferents punts amb calats amb agulles de fer mitja. Cal saber fer punt del dret i del revès. El preu del curs NO inclou material. Si no tens material, el dia del curs el podràs comprar amb un 5% de descompte.

Dimecres 24 de juliol de 10:00 a 13:00 (Total 3 h)
Dijous 25 de juliol de 17:30 a 20:30 (Total 3 h)

15 €
No hay comentarios:

Publicar un comentario